Odpady

Odebíráme systémy společnosti PLASTIMEX

  • HT – odpadní systém z Polypropylénu

Pod pojmem HT odpadní systém rozumíme soubor výrobků pro vnitřní kanalizaci, které odpovídají současným technickým nárokům, především požadavku odolávat zvýšené teplotě. Polypropylén je termoplastický materiál. Jeho příznivou vlastností je široký rozsah tepelné odolnosti a velká pružnost a houževnatost, které zaručují velmi dobrou odolnost proti nárazům a velkým deformacím. PP je nejedovatý, trubky neobsahují žádné škodlivé přísady.

  • KG – odpadní systém

Kanalizační potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny, vyrobené podle normy ČSN EN 1401. Vyrábí se v dimenzích D 160- 400 mm. Potrubí PVC SN12 je určeno pro splaškovou, dešťovou a smíšenou kanalizaci s nárokem na co největší sílu stěny. Konstrukce umožňuje použít toto potrubí i do nepříznivých geologických podmínek a do hloubek 0.6 -8 m při zatížení D400.

Hlavní výhody

  • vysoká kruhová tuhost SN 12 dle EN ČSN 9969
  • rozměrově kompatibilní s potrubími systému KG s hladkou stěnou
  • mimořádně silná základní stěna
  • nízká teplotní roztažnost
  • velmi vysoká podélná tuhost

TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál: PVC-U
Výrobní norma:  ČSN EN 1401
Rozsah dimenzí: D 160 – D 400 mm
Povrch: hladká plocha vnitřních stěn – výrazná redukce vytváření usazenin
na stěnách
Spojování a těsnost: potrubí je hrdlované včetně integrovaného těsnění
Teplotní odolnost: dlouhodobá 60 °C, krátkodobá 75 °C
Chemická odolnost: viz odolnost PVC-U, splaškové vody s pH 2 – 12
Životnost: 100 let
o04m

KG-trubka

o02m

KG-odbočka

o01m

KG-koleno

  • RV Systém – odpadní šachty

Dna revizních šachet a uličních vpustí, vyráběná z polypropylenu, disponující homogenní stěnou s vysokou kruhovou tuhostí a vynikající svou vysokou teplotní odolností do 95°C. Základ pro konstrukci revizních šachet domovních kanalizačních přípojek a dvorních vpustí jako součásti dešťové kanalizace.