Topení

Technologie vytápění v naší nabídce:

Nabízíme kotle:

 • Podlahové vytápění

Podlahové vytápění se řadí spolu se stěnovým a stropním vytápěním do skupiny velkoplošného vytápění. U velkoplošného vytápění tvoří otopnou plochu obvykle některá ze stěn ohraničujících vytápěný prostor – strop, stěna či podlaha. Velkoplošné vytápění umožňuje sdílet teplo do vytápěného prostoru převážně sáláním. Podíl tepelného toku sáláním u stropního vytápění je zhruba 80 %, u stěnového 65 % a u podlahového 55 %, přičemž konstrukční provedení otopné plochy může být různé – teplovodní nebo elektrické, akumulační nebo přímotopné.

Vícevrstvá trubka PEX/AL/PEX – 95°C

URČENO PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A ROZVODY OTOPNÉ VODY K RADIÁTORŮM.

ImageHandler

Vícevrstvá trubka Al/PE-X  – nová metoda zušlechťování polyetylénu (polyetylén se zvýšenou odolností na vysokou teplotu PEX/AL/PEX ) umožňuje snížení výrobních nákladů. Vyznačují se stejnými provozními parametry, jako trubky PERT/Al/PERT, což potvrzuje Technické schválení COBRTI Instal. Jsou pružnější, snadno se tvarují. Jsou vhodné pro otopné systémy s tělesy i pro podlahové vytápění, dále k rozvodu studené i teplé užitkové vody. Vlastnosti trubky PEX/Al/PEX: maximální provozní parametry: teplota 95°C a tlak 10 bar, vysoký koeficient tepelné vodivosti ?=0? W/(mK), koeficient tepelné dilatace k=0? mm/(mK), nízký modul pružnosti E (550N/mm2), malé odpory průtoku vody – relativní drsnost k=0? mm, minimální rádius ohybu r=5x dz (s pružinou 2?x dz), úplné zamezení difuse kyslíku, plná soudržnost vrstvy hliníku s vnější a vnitřní vrstvou PE-X.

 • Radiátory:

  • Deskové – Korado, Termoteknik, Purmo, Stelrad

  • Článkové hliníkové – Lipovica

  • Článkové litinové – Viadrus

  • Článkové plechové

  • Otopné žebříky – www.isan.cz