Voda

V naší nabídce mimo jiné naleznete:

 • Rozvody potrubí:

  • PPR – polypropylenových (plastových)

nabízíme rozsáhlou škálu tvarovek a potrubí v dimenzích od 16 do 125 mm. Potrubí a tvarovky jsou spojovány polyfůzním svařováním, které zajišťuje silné homogenní a trvanlivé spojení. Systém je vhodný pro rozvody studené pitné vody, rozvody ústředního  vytápění, teplé vody, průmyslové rozvody …

  • CU – měděných pájených i lisovaných

Měděné trubky pro pitnou vodu, vyráběné dle ČSN EN 1057+A1 mají při malé tloušťce stěny vysokou pevnost a velmi kvalitní vnitřní povrch. Jsou velmi dobře zpracovatelné a tyto jejich vlastnosti umožňují provést vnitřní rozvod v budově nejenom provozně naprosto spolehlivě, ale také i esteticky. Je to další vítanou vlastností při řešení vnitřního interiéru budov.

  • AL-PE-X – plastohliníkových lisovacích

Plasto-hliníkové vícevrstvé trubky se používají již delší dobu i u nás zejména pro rozvody vytápění a pitné vody. Jedná se o pětivrstvou konstrukci trubky, která spojuje výhody plastového a kovového potrubí. Vnitřní a vnější vrstvu trubky tvoří síťovaný polyetylen PEX bílé barvy. Nosným prvkem trubky je potom střední hliníková trubka. Spojení plastu a kovu je provedeno stykovou adhezivní vrstvou. Stejné trubky lze použít nejenom pro vytápění (i podlahové) a pitnou vodu, ale i pro ostatní média – stlačený vzduch, plyny, agresivní kapaliny, …
Výrobci poskytují na trubky záruku v rozmezí 10-50 let, takže se určitě nemusíme obávat životnosti plastového materiálu. Nezanedbatelnou výhodou oproti plastovým trubkám je i to, že plasto-hliníkovou trubku lze zjistit pod omítkou pomocí detektoru kovů. Z ekologického hlediska jsou trubky nezávadné, protože se jedná o recyklovatelný plast.

 • Filtrační systémy

 • Ponorná čerpadla

 • vřetenová čerpadla

Vřetenová ponorná čerpadla se používají pro čerpání čisté či mírně zkalené užitkové vody. Vřetenová čerpadla najdeme ve studnách s velkým převýšením, používají se pro čerpání u automatických tlakových systémů, při postřiku zahrad, zavlažování či u tlakování zásobníků. Při použití vřetenového ponorného čerpadla doporučujeme zavěsit na přídavné lano či řetěz, nikdy ne pouze za napájecí kabel.

  • ponorná čerpadla do studny

Ponorná čerpadla do studní soustrojí EVGU jsou určena pro čerpání užitkové a pitné vody. Nejčastěji se využívá k hlubinnému čerpání vody z větších hloubek než 8 m. Hlavní předností čerpadla jsou jeho malé rozměry, díky kterým je jej možné umístit i do velice úzkých vrtů (průměr EVGU 142 mm).Při zvyšujících se cenách stočného a vodného je vlastnictví studny velké plus. Dříve se voda ze studny čerpala ručně, jelikož nebývala přivedena až do domu. Dnes se již voda čerpá pomocí elektrických čerpadel. Při výběru čerpadla do studny by měl mít zákazník informace o tom, zda je studna vrtaná či kopaná, jaký má zdroj vydatnost a kvalitu (znečistění webu), případně v jaké hloubce a jak daleko se bude čerpat. Při volbě čerpadla do studny by se dále nemělo zapomínat na průměr potrubí či odhadovanou spotřebu vody. Pokud máte potřebné informace a nejste si jistit správností výběru, neváhejte nás kontaktovat a my vám odborně poradíme.

  • čerpadla do vrtů

Čerpadla do vrtů patří mezi speciální typ ponorných čerpadel. Jednotlivá čerpadla do vrtů se liší svými vlastnostmi. Většina čerpadel je vyrobena z oceli, která je odolná vůči korozi a jejich životnost je tedy velice vysoká. Nabízíme ponorná čerpadla do vrtů disponující velkou dopravní výškou. Vzhledem k způsobu provedení vrtu a ochrany čerpadla není kladen takový důraz na mechanickou odolnost. Čerpadlo do vrtů je spíše uzpůsobeno pro dlouhodobé ponoření a odolnost vůči tlaku sloupce vody nacházející se nad ním. Z tohoto důvodu se doporučuje vždy dodržovat maximální hloubku ponoru daného zařízení.